Regulamin

Katalog aplikacji pod nazwą TworzenieAplikacji™ jest własnością redakcji w składzie: Agnieszka Tomala, Maciej Tomala, wraz z osobami współpracującymi, dostępny pod adresem internetowym: http://www.tworzenieaplikacji.pl.

1. Katalog prezentuje oryginalne aplikacje wykonane przez polskich autorów, których projekty wraz z opisami zostały nadesłane przez osoby posiadające prawo do rozpowszechniania ich nazw, opisów, znaków, zdjęć oraz zgłosiły chęć prezentowania aplikacji w katalogu. Katalog prezentuje informacje na podstawie danych nadesłanych przez autorów oraz własnego opracowania tych danych.

2. Informacje o aplikacjach publikowane są całkowicie bezpłatnie. Autorzy aplikacji lub właściciele praw autorskich i majątkowych udzielają redakcji serwisu prawa do publikowania nazwy, opisu, logo, a także zdjęć ekranów aplikacji. Informacje o aplikacjach publikowane będą wyłącznie pod adresem internetowym katalogu aplikacji.

3. Redakcja zastrzega sobie prawo do ingerowania w treści opisów aplikacji, jeżeli według jej subiektywnej oceny wymagają one korekty: rozszerzenia, skrócenia, a także zmiany opisu aplikacji, a także dokonania subiektywnej oceny aplikacji. Redakcja zastrzega że wszelkie ingerencje w treść opisów mają wyłącznie na celu zachowanie spójności prezentacji aplikacji w katalogu.

4. Właściciel praw autorskich i majątkowych do treści publikowanych w katalogu ma prawo do złożenia wniosku o usunięcie aplikacji z katalogu. Każdy nadesłany wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie w ciągu do 5 dni roboczych po poprawnej weryfikacji zgłoszenia polegającego na: potwierdzeniu praw wnioskującego do polecenia usunięcia treści z katalogu.

5. Redakcja zastrzega brak możliwości weryfikacji wszystkich materiałów i oświadczeń nadsyłanych przez użytkowników. Odpowiedzialność za rzetelność informacji oraz zgodność z prawem za materiały nadsyłane do redakcji spoczywa wyłącznie na osobach przesyłających informacje do redakcji.

6. Redakcja serwisu Tworzenie Aplikacji™ ma prawo do usunięcia aplikacji z katalogu, jeżeli uważa jej nazwa, opis, znaki lub zdjęcia naruszają prawa osób trzecich lub jeśli uważa że informacje nadsyłane do redakcji mogą wprowadzać w błąd użytkowników katalogu Tworzenie Aplikacji™ lub jeżeli uważa że informacje te naruszają prawo.

7. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. W chwili zmiany regulaminu zarejestrowani użytkownicy otrzymają powiadomienie o zmianach z miesięcznym wyprzedzeniem celem zaakceptowania zmian lub ich odrzucenia w całości. Informacja o zmianach publikowana będzie również na stronie niniejszego Regulaminu.