Etapy tworzenia aplikacji

Tworzenie aplikacji internetowych można sprowadzić do czterech zasadniczych etapów

Skuteczna aplikacja internetowa to taka, która rozwiązuje konkretne problemy. Aby spełniała swoje zadania powinna być dobrze przemyślana i zaprojektowana. Dzięki procesowemu podejściu (krok po kroku) do projektowania i tworzenia aplikacji, mamy pewność, że będą one użyteczne i dobrze wykorzystywane.

Etap 1 – Analiza

Każda aplikacja powinna oferować rozwiązanie innego problemu. Aplikacja przeznaczona do prowadzenia księgowości w naturalny sposób będzie zupełnie inna od aplikacji rejestrującej delegacje. Potrzeby każdego klienta są różne, więc nawet w tej samej kategorii zawsze istnieje miejsce na różne alternatywne sposoby rozwiązania podobnych problemów. Różnice pomiędzy aplikacjami wynikają z różnych wymagań różnych klientów, dlatego aby stworzyć aplikację która będzie wnosiła unikatową wartość na rynek warto dobrze poznać procesy, które nasza aplikacja będzie obsługiwać w kontekście danej branży czy nawet określonego klienta.

Etap 2 – Projekt

Projekt aplikacji, który często zaczyna swoje życie w rozmowach z klienta można relatywnie łatwo zamienić na prawdziwy prototyp. Na etapie projektowania często powstają pierwsze wersje aplikacji, które określają specyfikację funkcjonalnalną: funkcjonują w oparciu o ograniczony zestaw scenariuszy testowych oraz przykładowy zestaw danych testowych. Na etapie projektowania warto również uwzględnić dodatkowe wymagania niefunkcjonalne: integrację z zewnętrznymi usługami, zastosowany model uprawnień oraz aspekty związane z zabezpieczeniem danych przetwarzanych przez aplikację.

Etap 3 – Realizacja

Na etapie faktycznej realizacji kolejne prototypy budują ostateczną wersję aplikacji zgodnie. Na etapie realizacji aplikacji często aplikacje poddawane są skrajnym scenariuszom: nietypowym sposobom wykorzystania, podlegają testom wydajnościowym pod obciążeniem większych zestawów danych. Każdy dobry zespół wykonawczy bierze pod uwagę taki dobór zastosowanych technologii aby nie tylko zaprezentować prototyp klientowi, ale również zapewnić że aplikacja w przyszłości będzie pozwalała na dalszą rozbudowę.

Etap 4 – Wdrożenie

Wdrożenie aplikacji to szereg czynności jakie należy zapewnić po przekazaniu aplikacji klientowi. Typowo na typ etapie przeprowadzany jest odbiór aplikacji, jak również dostarczenie formalnej dokumentacji wraz z ewentualnym przeszkoleniem pracowników lub użytkowników testowych, którzy muszą poznać aplikację w stopniu pozwalającym na określenie czy aplikacja spełnia ustalone założenia oraz ewentualnie móc podejmować właściwe decyzje w zakresie dalszej rozbudowy aplikacji, czyli ponownego rozpoczęcia procesu od kroku pierwszego.